Úvodní strana Covid 19

Vážení hosté,

na základě USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 24. května 2021 č. 485 o přijetí mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví je poskytování ubytovacích služeb povoleno pouze:

osobám, které nemají klinické příznaky onemocnění covid-19 a s výjimkou dětí do 6 let věku a prokáží, že:

1) osoba absolvovala nejdéle před 7 dny RT-PCR vyšetření na přítomnost viru SARS-CoV-2 s negativním výsledkem, nebo

2) osoba absolvovala nejdéle před 72 hodinami POC test nepřítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 s negativním výsledkem, nebo

3) osoba byla očkována proti onemocnění covid-19 a doloží, že:

a) od aplikace první dávky očkovací látky v případě 2-dávkového schématu podle SPC uplynulo nejméně 22 dní, ale ne více než 90 dní, pokud nebyla aplikována druhá dávka,

b) od aplikace první dávky očkovací látky v případě 2-dávkového schématu podle SPC uplynulo nejméně 22 dní, ale ne více než 9 měsíců, pokud byla aplikována druhá dávka, nebo

c) od aplikace dávky očkovací látky v případě 1-dávkového schématu podle SPC uplynulo nejméně 14 dní, ale ne více než 9 měsíců, nebo

4) osoba prodělala laboratorně potvrzené onemocnění covid-19, uplynula u ní doba izolace podle platného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví a od prvního pozitivního POC antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 nebo RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 neuplynulo více než 180 dní nebo

5) prokáže potvrzením od zaměstnavatele, že absolvovala nejdéle před 72 hodinami test na stanovení přítomnosti antigenu viru SARS-CoV-2, který je určen pro sebetestování nebo povolený Ministerstvem zdravotnictví k použití laickou osobou, s negativním výsledkem, nebo

6) doloží čestné prohlášení, resp. čestné prohlášení svého zákonného zástupce, že ve škole nebo školském zařízení absolvovala nejdéle před 72 hodinami test na stanovení přítomnosti antigenu viru SARS-CoV-2, který je určen pro sebetestování nebo povolený Ministerstvem zdravotnictví k použití laickou osobou, s negativním výsledkem, nebo

7) podstoupí preventivní antigenní test na stanovení přítomnosti antigenu viru SARS-CoV-2, který je určen pro sebetestování nebo povolený Ministerstvem zdravotnictví k použití laickou osobou, s negativním výsledkem;

tyto osoby lze ubytovat na nejdéle 7 dnů, pro prodloužení pobytu musí opětovně splnit uvedenou podmínku nebo na místě podstoupit preventivní antigenní test na stanovení přítomnosti antigenu viru SARS-CoV-2, který je určen pro sebetestování nebo povolený Ministerstvem zdravotnictví k použití laickou osobou, s negativním výsledkem.

 Děkujeme za pochopení a respektování těchto nařízení.