Úvodní strana Ceník a ubytovací řád

 Aktuální ceník pro sezónu 2018

 
 
  HLAVNÍ SEZÓNA

29. 6. - 31. 8. 2019
MIMOSEZÓNA

13. 4. - 29. 6. 2019
a 31.8. - 31. 10. 2019
CHATKA 4-LŮŽKOVÁ 5.300,- / týden     500,- / noc (při pobytu 3 a více nocí)

    700,- / noc (při pobytu na 1 - 2 noci)
OBYTNÁ BUŇKA 4-LŮŽKOVÁ 5.300,- / týden     500,- / noc (při pobytu 3 a více nocí)

    700,- / noc (při pobytu na 1 - 2 noci)
CHATKA 3-LŮŽKOVÁ 4.600,- / týden     450,- / noc (při pobytu 3 a více nocí)

    600,- / noc (při pobytu na 1 - 2 noci) 

 

Rekreační poplatek obci Svatý Ján (dosp. osoba / noc)

 

10,-

Zapůjčení 1 sady povlečení / pobyt

50,-

Vratná kauce (úklid chatky a předání bez vady)

300,-

Poplatek za psa/den (pouze MIMO SEZONU a předem nahlášení psi !!!)             100,-
Parkování 1 auta / chatku zdarma
Parkování dalšího auta nebo auta návštěvy / den
zdarma
Pobyt 5. osoby v obytné buňce / noc               50,-
   

 
 Spotřeba elektřiny není zahrnuta v ceně ubytování.

 Cena je uvedena v Kč. Provozovatel není plátce DPH.Ubytovací řád pro Chatky Zrůbek

Ubytování v chatkách je možné pouze po řádném přihlášení všech osob, předložení OP
a zapsání do Ubytovací knihy. Na požádání předloží host doklad o zaplacení (ústřižek složenky,
kopii příkazu k úhradě), případně doplatí na místě zbývající částku.

Nástup na týdenní pobyt je v sobotu mezi 13-17hodinou.

Při nástupu na pobyt host hradí ubytovateli vratnou kauci ve výši 300,- Kč na provedení

řádného závěrečného úklidu a jako zálohu na možné poškození zařízení. Pokud bude ubytovací
jednotka předána zpět bez závad, uklizená a vytřená a pokud nedojde ze stranyhosta k poškození
společného zařízení kempu, bude kauce v plné výši vrácena. V opačném případě bude vzniklá škoda

hrazena z této kauce nebo zcela propadá ve prospěch ubytovatele. Pokud je vzniklá škoda

vyšší než kauce, je host povinen tento rozdíl uhradit.


Chatku je nutné po ukončení pobytu osobně předat správci mezi 8-11hod.

Udržujte čistotu v celém areálu vč. sociálních zařízení, odpadky odhazujte pouze do odpadkového

koše nebo popelnic, plastový odpad prosíme třídit zvlášť

Ve všech vnitřních prostorách je přísně zakázáno kouřit

Prosíme o respektování nočního klidu v době od 22 – 7 hod

Neplýtvejte vodou, zejména v suchém období.

 

Za děti ručí a zodpovídá jejich zákonný zástupce. Použití trampolíny, houpaček, pískoviště a kolotoče

 je pouze na vlastní nebezpečí

Zapůjčení loděk je možné pouze osobě starší 18 let a nikoli v podnapilém stavu, děti musí mít

záchrannou vestou a na loďku smějí pouze pod dohledem způsobilé osoby

Rodiče batolat a malých dětí jsou odpovědni za dodržování čistoty v chatce, zejména za ochranu

matrací před znečištění dětmi, které dosud nejsou schopny dodržovat osobní hygienu

K vytápění chatek je povoleno používat výhradně teplovzdušných ventilátorů zapůjčených u správce.

Není dovoleno používat v chatce vlastní elektrické spotřebiče, zejména výčepní zařízení.

Polštáře a přikrývky používejte výhradně povlečené a s prostěradlem (povlečení k zapůjčení u správce)

Nevynášejte nádobí a nábytek mimo chatku

Pobyt se psy je možný pouze MIMO SEZONU a po předchozí domluvě a jen malá plemena s řádným

očkovacím průkazem. Psa mějte vždy pod kontrolou a nenechte ho volně pobíhat. Do chatky smí jen

čistý a suchý pes. Nevyužívejte pozemek v rekreačním středisku jako toaletu pro Vašeho psa. Psi nesmí

spát v posteli určené pro spaní osob. Přikrývky a deky nevyužívejte jako zvířecí pelíšek. Porušení tohoto

nařízení je bráno jako hrubé porušení ubytovacího řádu!

Rozdělávání ohňů je DO ODVOLÁNÍ ZAKÁZÁNO

Návštěvy jsou povoleny pouze po ohlášení u správce, zaplacení poplatku a jsou povinny opustit rekreační
středisko nejpozději do 20hod.

Hosté nerespektující tato pravidla souhlasí s tím, že budou v případě jejich porušení vykázáni bez náhrady