Úvodní strana Ceník a ubytovací řád

 Aktuální ceník pro sezónu 2021

 
 
  HLAVNÍ SEZÓNA
(jen týdení pobyty)

19. 6. - 27. 8. 2021
MIMOSEZÓNA

16. 4. - 18. 6. 2021
a 28.8. - 31. 10. 2021
CHATKA 4-LŮŽKOVÁ 6.000,- / týden     700,- / noc (v týdnu pondělí-pátek)

    800,- / noc (přes víkend pátek - neděle)
    
   4.700,- /  týden (= 7 nocí)
    
OBYTNÁ BUŇKA 4-LŮŽKOVÁ 6.000,- / týden     700,- / noc (v týdnu pondělí-pátek)

    800,- / noc (přes víkend pátek - neděle)
    
   4.700,- /  týden (= 7 nocí)
    
CHATKA 3-LŮŽKOVÁ 5.000,- / týden    600,- / noc (v týdnu pondělí-pátek)

   700,- / noc (přes víkend pátek - neděle)
    
   4.000,- /  týden (= 7 nocí) 

 

Rekreační poplatek obci Svatý Ján (dosp. osoba / noc)

 

10,-

Zapůjčení 1 sady povlečení / pobyt

50,-

Vratná kauce (úklid chatky a předání bez vady)

300,-

Poplatek za psa/den (pouze MIMO SEZONU a jen předem nahlášení psi !!!)             100,-
Parkování 1 auta / k 1 chatce zdarma
Parkování dalšího auta nebo auta návštěvy / den
  50,-
Pobyt 5. osoby v obytné buňce / noc              100,-
   

 
 Spotřeba elektřiny není zahrnuta v ceně ubytování, vyúčtovává se při odjezdu podle skutečné spotřeby dle     elektroměru.

 Cena je uvedena v Kč. Provozovatel není plátce DPH.Ubytovací řád pro Chatky Zrůbek

Ubytování v chatkách je možné pouze po řádném přihlášení všech osob, předložení OP
a zapsání do Ubytovací knihy. Na požádání předloží host doklad o zaplacení (kopii příkazu k úhradě), případně doplatí na místě zbývající částku.

Příjezd na týdenní pobyt, resp. nástup na ubytování je v sobotu mezi 13-17hodinou, na krátkodobé pobyty v den
příjezdu také po 13.hodině.  

Při nástupu na pobyt host hradí ubytovateli vratnou kauci ve výši 300,- Kč na provedení

řádného závěrečného úklidu a jako zálohu na možné poškození zařízení. Pokud bude ubytovací
jednotka předána zpět bez závad, uklizená a vytřená a pokud nedojde ze strany hosta k poškození
společného zařízení kempu, bude kauce v plné výši vrácena. V opačném případě bude vzniklá škoda

hrazena z této kauce nebo zcela propadá ve prospěch ubytovatele. Pokud je vzniklá škoda

vyšší než kauce, je host povinen tento rozdíl uhradit.


Chatku je nutné po ukončení pobytu osobně předat správci mezi 8-11hod.

Udržujte čistotu v celém areálu vč. sociálních zařízení, odpadky odhazujte pouze do odpadkového

koše nebo popelnic, plastový odpad prosíme třídit zvlášť

Ve všech vnitřních prostorách je přísně zakázáno kouřit

Prosíme o respektování nočního klidu v době od 22 – 7 hod

Neplýtvejte vodou, zejména v suchém období.

 

Za děti ručí a zodpovídá jejich zákonný zástupce. Použití houpaček, pískoviště a kolotoče

 je pouze na vlastní nebezpečí

Zapůjčení loděk je možné pouze osobě starší 18 let a nikoli v podnapilém stavu, děti musí mít

záchrannou vestou a na loďku smějí pouze pod dohledem způsobilé osoby

Rodiče batolat a malých dětí jsou odpovědni za dodržování čistoty v chatce, zejména za ochranu

matrací před znečištění dětmi, které dosud nejsou schopny dodržovat osobní hygienu

K vytápění chatek je povoleno používat výhradně teplovzdušných ventilátorů, které jsou součástí vybavení chatky.

Není dovoleno používat v chatce vlastní elektrické spotřebiče, zejména výčepní zařízení.

Polštáře a přikrývky používejte výhradně povlečené a s prostěradlem (povlečení k zapůjčení u správce)

Nevynášejte nádobí a nábytek mimo chatku.

Pobyt se psy je možný pouze MIMO SEZONU a po předchozí domluvě a jen malá plemena s řádným

očkovacím průkazem. Psa mějte vždy pod kontrolou a nenechte ho volně pobíhat. Do chatky smí jen

čistý a suchý pes. Nevyužívejte pozemek v rekreačním středisku jako toaletu pro Vašeho psa. Psi nesmí

spát v posteli určené pro spaní osob. Přikrývky a deky nevyužívejte jako zvířecí pelíšek. Porušení tohoto

nařízení je bráno jako hrubé porušení ubytovacího řádu!

Rozdělávání ohňů jen na vyhrazeném místě.

Návštěvy jsou povoleny pouze po ohlášení u správce, zaplacení poplatku a jsou povinny opustit rekreační
středisko nejpozději do 20hod.

Hosté nerespektující tato pravidla souhlasí s tím, že budou v případě jejich porušení vykázáni bez náhrady