Úvodní strana Ceník a ubytovací řád

 

Aktuální ceník pro sezónu 2017

    HLAVNÍ SEZÓNA        

1. 7. - 26. 8. 2017

  Chatka 4-lůžková

nebo obytná buňka

  5.100,- / týden

   Chatka 3-lůžková     

4.500,- / týden

    MIMOSEZÓNA

   14. 4. - 30. 6. 2017 

 a 26. 8. - 31. 10. 2017

  500,- / den / chatka

550,- / den / obyt.buňka

(při pobytu na 2 a více nocí)

450,- / den

 (při pobytu na 2 a více nocí)

 

Poplatek obci dosp. osoba / den

 

10,-

Zapůjčení 1 sady povlečení / pobyt

50,-

Vratná kauce
(úklid chatky a předání bez vady)

  300,-

Poplatek za psa / den (pouze MIMO SEZONU a předem nahlášení psi !!!) 100,-
Parkování 1 auta / chatku zdarma
Parkování dalšího auta
či auta návštěvy / den

50,-

Pobyt 5. osoby v obytné buňce /noc            

50,-

Příplatek za ubytování jen na 1 noc (přičítá se k ceně za chatku)

200,-

 Spotřeba elektřiny není zahrnuta v ceně ubytování.

 Cena je uvedena v Kč. Provozovatel není plátce DPH.

Ubytovací řád pro Chatky Zrůbek

Ubytování v chatkách je možné pouze po řádném přihlášení všech osob, předložení OP a zapsání do Ubytovací knihy.

Na požádání předloží rekreant doklad o zaplacení (ústřižek složenky, kopii příkazu k úhradě), případně doplatí na místě zbývající částku.

Nástup na týdenní rekreaci je v sobotu mezi 13-17hod

Při nástupu na pobyt rekreant hradí ubytovateli vratnou kauci ve výši 300,- Kč na provedení

řádného úklidu a možné poškození zařízení. Pokud bude ubytovací jednotka předána zpět

bez závad, uklizená a vytřená a pokud nedojde ze strany klienta k poškození společného

zařízení kempu, bude kauce v plné výši vrácena. V opačném případě bude vzniklá škoda

hrazena z této kauce nebo zcela propadá ve prospěch ubytovatele. Pokud je vzniklá škoda

vyšší než kauce, je klient povinen tento rozdíl uhradit.

Chatku je nutné po ukončení pobytu osobně předat správci mezi 8-11hod.

Udržujte čistotu v celém areálu vč. sociálních zařízení, odpadky odhazujte pouze do odpadkového

koše nebo popelnic, plastový odpad prosíme třídit zvlášť

Ve všech vnitřních prostorách je přísně zakázáno kouřit

Prosíme o respektování nočního klidu v době od 22 – 7 hod

Neplýtvejte vodou, zejména v suchém období.

 

Za děti ručí a zodpovídá jejich zákonný zástupce. Použití trampolíny, houpaček, pískoviště a kolotoče

 je pouze na vlastní nebezpečí

Zapůjčení loděk je možné pouze osobě starší 18 let a nikoli v podnapilém stavu, děti musí mít

záchrannou vestou a na loďku smějí pouze pod dohledem způsobilé osoby

Rodiče batolat a malých dětí jsou odpovědni za dodržování čistoty v chatce, zejména za ochranu

matrací před znečištění dětmi, které dosud nejsou schopny dodržovat osobní hygienu

K vytápění chatek je povoleno používat výhradně teplovzdušných ventilátorů zapůjčených u správce.

Není dovoleno používat v chatce vlastní elektrické spotřebiče.

Polštáře a přikrývky používejte výhradně povlečené a s prostěradlem (povlečení k zapůjčení u správce)

Nevynášejte nádobí a nábytek mimo chatičku

Pobyt se psy je možný pouze MIMO SEZONU a po předchozí domluvě a jen malá plemena s řádným

očkovacím průkazem. Psa mějte vždy pod kontrolou a nenechte ho volně pobíhat. Do chatky smí jen

čistý a suchý pes. Nevyužívejte pozemek v rekreačním středisku jako toaletu pro Vašeho psa. Psi nesmí

spát v posteli určené pro spaní osob. Přikrývky a deky nevyužívejte jako zvířecí pelíšek. Porušení tohoto

nařízení je bráno jako hrubé porušení ubytovacího řádu!

Rozdělávání ohňů je povoleno jen na vyhrazených místech

Oopékací vidlice k zapůjčení u správce

Návštěvy jsou povoleny pouze po ohlášení u správce a jsou povinny opustit rekreační středisko

nejpozději do 20hod.

Hosté nerespektující tato pravidla souhlasí s tím, že budou v případě jejich porušení vykázáni

bez náhrady